Що таке кредит


Что такое кредит

Кредит (лат. creditum — позика від лат. credere — довіряти) або кредитні відносини — суспільні відносини, що виникають між суб’єктами економічних відносин з приводу руху вартості. Кредитні відносини можуть виражатися в різних формах кредиту (комерційний кредит, банківський кредит і ін), позики, лізингу, факторингу і т. д. Інші визначення кредиту:взаємини між кредитором і позичальником;зворотний рух вартості;рух платіжних коштів на засадах зворотності;рух ссуженной вартості;рух позичкового капіталу;розміщення і використання ресурсів на засадах поворотності;надання справжніх грошей замість майбутніх грошей та ін.

Також хочемо вам порекомендувати Кредит
КРЕДИ’Т, а, м. [латин. creditum — позика]. 1. тільки од. Комерційне довіру; надання товарів або грошей у борг. Надавати кому-н. к. Банківський к. Іноземний к. Відкрити к. підприємству. Необхідність кредиту для розширення торгівлі. Довгостроковий к. Робочий к. (відпуск товарів робітникам і службовцям з розстрочкою платежу; нов.). 2. перен., тільки од. Довіра, авторитетність (книжн.). Ця теорія втратила всякий к. в наукових колах. Невдалим виступом він підірвав свій к. Громадський к. 3. тільки мн. Грошові суми, асигновані на певні витрати (фін.). Бюджетні кредити. Видачу зарплати довелося провести з спеціальних кредитів.
Війна почала вступати у свої права потенційного винищувача роду людського лише на зорі двадцятого століття християнської ери. Об’єднання людства в великі держави й імперії і пробудження у народів колективного самосвідомості дозволили планувати і здійснювати кровопролиття в таких масштабах і з такою завзятістю, про які раніше не мали навіть уявлення. Всі благородні якості окремих особистостей були зібрані воєдино заради посилення руйнівної сили маси. Надійні фінанси, можливості, що надаються світовим кредитом і торгівлею, накопичення значних резервів капіталу — все це дозволяло на тривалі періоди перемикати енергію цілих народів на справу руйнування.