Популярні

Цікаві карти (18 картинок + текст)

На цих картах розміри країн пропорційні тому чи іншому показнику країн.1. Площа території. Площа кожної окремої країни пропорційна площами інших країн.