8 слів, які ставлять перед вибором: разом або окремо

9

Про що потрібно пам’ятати?

союз – це службова частина мови, що служить для зв’язку однорідних членів речення, частин складного речення і окремі х пропозицій в тексті.

За будовою союзи діляться на прості і складові : прості складаються з одного слова, складові – з двох і більше.

Приклади простих союзів: і, а. Але, або, як, якщо, що, щоб, зате, теж, також, причому, притому і т. Д.

Приклади складових спілок: так як, в той час як, у зв’язку з тим що і т. Д.